Wykonujemy prace geodezyjne i usługi projektowe

- Mapy do celów projektowych w formie cyfrowej (wektorowej lub hybrydowej wektor -raster) wraz z numerycznym modelem terenu DTM.

- Podziały nieruchomości zarówno na zlecenia indywidualne jak również podziały w procesie budowy dróg jako załączniki do wydania decyzji ZRID.

  • Obwód drogowy GDDKiA Kostomłoty
  • Będzie nowy most
  • Droga za wsią
  • Wiosna
  • Chata w lesie
  • Zachód słońca
- Opracowania z wykorzystaniem zdjęć lotniczych wykonywanych z samolotu i dronów. Ortofotomapy, inwentaryzacje architektoniczne budowli, modele przestrzenne terenu DTM, inwentaryzacje kopalni odkrywkowych, pomiary mas ziemnych, składów opału, inwentaryzacje postępu prac budowlanych, filmowanie z powietrza. Posiadamy kamerę pełnoklatkową z możliwością geotagowania zdjęć, stabilizator położenia kamery, oraz nowe oprogramowanie do obróbki zdjęć zarówno z samolotu jak i drona.

- Opracowania mapowe w formie numerycznej - ogólnie pojęte bazy danych graficzno - opisowe do różnych celów określane jako GIS.

- Przenoszenie danych z postaci analogowej do postaci numerycznej w zakresie grafiki i tekstu. Mapy zasadnicze, mapy tematyczne w tym skanowanie i archiwizacja dokumentacji geodezyjnej wraz z ich integracją z danymi przestrzennymi.

-Wykorzystywanie technologii prezentacji i przesyłania danych drogą internetową oraz transformacja danych między układami geodezyjnymi.

- Opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z realizacja inwestycji drogowych. Podziały nieruchomości, dokumentacja do czasowego zajęcia nieruchomości, przygotowanie dokumentacji do wpisów do ksiąg wieczystych,

- Mapy do celów prawnych: zasiedzenie, uwłaszczenie itp.

- Specjalistyczne pomiary techniczne. Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń w oparciu o wyselekcjonowane punkty odniesienia z wyrównaniem obserwacji. Pomiary kontrolne budowli, konstrukcji stalowych itp..

- Projektowanie budowlane w zakładce "usługi projektowe"